MEDITATSIOON, MÕTLUS

Tai massaažis on oluline meditatiivne seisund. Massööri seisukohalt tähendab see keskendumist tegevusele ja toimuva tunnetamisele. Masseeritava jaoks on see ennekõike enda väljalülitamine argisest, keskendumine olemisele. Süvenemine, enda tunnetamine ja äratundmine.

Miks see hea on? Aga sellepärast, et kõik meie mõtted ja tunded, rõõmud ja hirmud peegelduvad meie kehas. Mida sügavam on kontakt oma kehaga, seda enesekindlam ja edukam, emotsionaalsem ja tundlikum on inimene. Enesetunnetus on otseses seoses kehatunnetusega. Kui me ei pööra tähelepanu oma keha vajadustele, on tulemuseks vaimne väsimus.
Mõttega suunatult ja süvenenult liigutusi tehes kogeb keha end valikuid tegeva minavormis. Seda vastandina harjumuslikule käsutäitja rollile. Tasapisi õpib inimene paremini tajuma ja lahti mõtestama kehalt tulevaid sõnumeid.

Süvenemise ja kuulatamise eesmärk on leida meelerahu ja arendada keskendumisvõimet. Seejuures on toeks uudishimulik eneseavastaja hoiak. Tegeleda võib näiteks kehakeele, hingeelu, tegevusajendite tekkimisetausta, vaistude, kartuste, tundeimpulsside jm sügavama mõistmisega. Märksõnadeks siin on kannatlikkus ja leplikkus. Tulemused saabuvad tasahilju.

Eneseuuring eeldab valmisolekut avastada ka neid probleemseid omadusi, meeleseisundeid ja harjumuspäraseid reageerimisviise, millest tahaks mööda vaadata (kärsitus, hirmud, meelepaha, mugavus jm). Tähtis on olla erapooletu jälgija, andes endale aru, et minu laiduväärne impulss pole veel mina ise. Tasapisi tärkab valmisolek tunnistada ja mõista enda isiksuse varjatud omadusi. Sama tasapisi kasvab oskus end neist vabastada.
Tulemuseks on hea enesetunne, tervis, vaimne ärksus, häirimatu endas viibimine, loovust soosiv spontaansus. Leplikul meelel edasi minnes võib ajutisi tagasilangemisi võtta leebe vihjena, et midagi tuleks teha teisiti…