KAI SOOVITAB:
Individuaalne joogaharjutuste kava - ainult sinule, just sinu hetkevajadusi ja soove arvestav!

Mis võiks olla veel vahvam ja julgem samm, kui võtta vastutus oma tervise eest enda kätte!? Selleks pakub suurepärase võimaluse joogaharjutuste sooritamine just sinu hetkevajadusi arvestava kava järgi!

Miks on individuaalne kava hea?

Jooga üks väärtuslikemaid panuseid on toetada tervenemist. Seda nii füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel kui ka vaimsel tasandil.

Jooga individuaalkava:

Teekond isikliku praktikani
Alustuseks: valmisolek käia koos õpetajaga vähemalt kahel - kolmel korral tunnis.
Esimene tund: rohkem vestluse vormis. Õpetaja eesmärgiks on teada saada, milline on inimese igapäevane elukorraldus, millised on peamised mured ja eesmärgid. Milline on tervislik seisund. Mis konkreetset inimest rõõmustab, mis kurvastab. - Võimalusel: meili teel ankeet, täitmiseks enne 1.kohtumist. Praktiliste nö test-harjutuste abil selgitame koos välja, millised liikumised on võimalikud ja vajalikud. Kohtumise pikkus: 1 - 1,5 tundi.

Teine tund (1-2 nädalat hiljem) - oma praktikaga tutvumine ja selle õppimine.

Kolmas tund (umbes 1 või 2 kuu pärast peale teist tundi) - vaatame koos praktika üle. See on hetkeolukorrast ülevaate saamine: kas antud praktika töötab soovitud suunas? Millised uued probleemid on tekkinud? Kas midagi on ebaselge? Kas midagi vajab täpsustamist? Korrigeerimist?
NB! Kindlasti pole see hindamine ega hinnangute andmine kodus tehtule! Kohtumise ja arutelu eesmärk on leida kõige parem toimimisviis.
NB! Oodatud on kõik vahepealse kogemuse kohta käivad tähelepanekud: kuidas sa ennast tundsid praktika ajal ning nendel päevadel kui praktikat tegid. Kas mingid liikumised/harjutused meeldisid või olid hoopis vastumeelsed? Mida märkasid? Mis küsimused tekkisid. Soovitus: pane kõik sind huvitav iga päeva lühidalt kirja ja võta kohtumisele kaasa. See väärtuslik info võimaldab muuta isikliku praktika veelgi täpsemaks ja sobivamaks!

Edaspidi kohtume juba vastavalt vajadusele. Näiteks kui: ilmneb uus probleem, praktika muutub igavaks ehk mehhaaniliseks, muutub elusituatsioon (nt hommikune kava tuleb vahetada välja õhtuse vastu) või on lihtsalt soov valitud teel edasi liikuda.
Enamasti toimub see 3 kuni 6 kuu praktiseerimise järel.